zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 2)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.14.2022.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 22 czerwca 2022  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte