zamówienie na:

Zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie serwisowania oprogramowania ASSECO WAPRO, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.45.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte