zamówienie na:

Dostawa paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.36.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 23 listopada 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte