zamówienie na:

Zakup mebli dla placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy, z przeznaczeniem na wyposażenie miejs

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.11.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 września 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte