zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.1.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 6 listopada 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.