zamówienie na:

Prowadzenie warsztatów „Trening zarządzania własnymi środkami finansowymi” dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.7.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 23 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte