zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.18.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 5 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie bez podania przyczyny na podstawie pkt 7.5.2. zapytania ofertowego