zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dotyczących sposobu prowadzenia pracy socjalnej w modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.5.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 marca 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte