zamówienie na:

Zakup dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu” (3 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.1.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 lutego 2019  13:00
wynik postępowania: Część 1 i 2 - rozstrzygnięte; część 3 - unieważnione