zamówienie na:

Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.1.4.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 20 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Fundacja Chrześcijańska „Adullam” z siedzibą pod adresem ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa Cena brutto oferty: 167 580,00 PLN