zamówienie na:

Dostawa paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.49.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 16 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Wafelek Supermarkety Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą pod adresem ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa