zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.3.8.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 18 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano: Firma BIS Karol Kowalski, adres: al. Niepodległości 41, 41-216 Częstochowa