zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami” – część 1

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
nr sprawy: SO.261.4.8.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: dla cz. 1 - P.P.H.U. CEDRUS Ryszard Oziębała, adres: ul. Krakowska 52, 42-202 Częstochowa; dla cz. 2: Hurtownia Krzeseł Zdzisław Żarna, adres: ul. Dietricha 5, 05-120 Legionowo