zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.40.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 października 2018  13:00
wynik postępowania: Cz. 1: SISSTUDIO Meble Biurowe Sylwia Paszek, adres: ul. Józefowska 76, 40-145 Katowice; cz. 2: UNIEWAŻNIONE; cz. 3: UNIEWAŻNIONE