zamówienie na:

Wykonanie robót malarskich ośmiu pomieszczeń biurowych w budynku przy al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.4.7.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: PIONAT Piotr Pęcherz Dzietrzniki 174, 98-335 Pątnów