zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.37.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 8 października 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Enter T&T Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Plac Andersa 7, 61-894 Poznań.