zamówienie na:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.3.6.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 1 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: dla cz. 1 - ICOD.pl Sp. z o.o., adres: ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała; dla cz. 2 - BCoders Sp. Akcyjna, adres: ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa