zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz multimedialnego na potrzeby projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.3.7.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 24 września 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: Cz. 1 - ICOD.pl Sp. z o.o., adres: ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała; Cz. 2 - Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd, adres: ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz; Cz. 3 - unieważniona