zamówienie na:

Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część II: Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji i kompetencji zawodowych pracowników w celu ich najlepszego dopasowania do stanowisk w nowej strukturze organizacyjnej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.3.4.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 27 lipca 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie, z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym „Empatia”, adres: ul. Pużaka 11/3, 42-220 Częstochowa