zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.26.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Orange Polska S.A. z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa