zamówienie na:

Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz opracowanie gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego wraz z zakresami czynności dla pracowników - zamówienie współfinansowane z UE w ramach projektu „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.3.2018.MZ
wartość: w przedziale 20 - 50 tys zł
termin składania ofert: 1 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.