zamówienie na:

Wybór sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu "Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.2.2018.MZ
wartość: poniżej 30 000 € netto
termin składania ofert: 6 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – EMPATIA z siedzibą pod adresem: ul. Pużaka 11/3, 42-221 Częstochowa  
Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe (198kB) pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (85kB) plik
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (45kB) plik
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązać osobowych lub kapitałowych (60kB) plik
Załącznik nr 4 - Wzór umowy (130kB) pdf
Wzór protokołu odbioru (43kB) plik

Informacja o wynikach postępowania (117kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Borysiuk - wz. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Marcin Michoń (4 kwietnia 2018, 14:58:28)

Ostatnia zmiana: Marcin Michoń (6 kwietnia 2018, 14:06:53)
Zmieniono: Publikacja informacji o wynikach postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 381