zamówienie na:

Wybór sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, w związku z art. 6 a ww. ustawy
nr sprawy: SO.261.4.1.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: W ustalonym terminie, tj. do dnia 04.04.2018 r. do godz. 13:00, nie wpłynęła żadna oferta 
Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe (212kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (82kB) plik
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (45kB) plik
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązać osobowych lub kapitałowych (60kB) plik
Załącznik nr 4 - Wzór umowy (130kB) pdf
Wzór protokołu odbioru (43kB) plik

Informacja o unieważnieniu postępowania (131kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Michał Zieliński (26 marca 2018, 13:06:10)

Ostatnia zmiana: Marcin Michoń (4 kwietnia 2018, 14:34:19)
Zmieniono: Publikacja informacji o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 233