zamówienie na:

Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych obiektów użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.12.2018.MZ
wartość: poniżej 30 000 € netto
termin składania ofert: 14 marca 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: HAWITECH Hubert Wiśniewski z siedzibą pod adresem: ul. Miła 8, 05-082 Babice Nowe