zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług naprawy i konserwacji (przeglądu) urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach serwisu pogwarancyjnego w roku 2018

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.27.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 29 grudnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: MAGRA Wilhelm & Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem: ul. Wodzisławska 55, 44-200 Rybnik