zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.35.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 22 grudnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Amic Polska sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa