zamówienie na:

Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.45.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 21 grudnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Wartość oferty, która została wybrana za najkorzystniejszą, przekracza środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia 
Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe (187kB) pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (83kB) plik
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (71kB) plik
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (67kB) plik
Załącznik nr 4 - Wzór umowy (168kB) pdf
Informacja unieważnieniu postępowania (153kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Marcin Michoń (14 grudnia 2017, 12:05:51)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (27 grudnia 2017, 11:10:36)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 183