zamówienie na:

Wykonanie kompleksowej usługi fryzjersko-kosmetycznej dla uczestników projektu pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.12.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys zł netto
termin składania ofert: 11 grudnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie podlega unieważnieniu, ponieważ w ustalonym terminie, tj. do dnia 11.12.2017 r. do godz. 13:00, nie wpłynęła żadna oferta.