zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.2.2017.MZ / 620778-N-
wartość: powyżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 7 grudnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: STYX Usługi Pogrzebowe Puchała Sławomir, ul. Wielkoborska 196, 42-210 Częstochowa