zamówienie na:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, monitorów, oprogramowania biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.1.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: SATEM Sp. z o.o., adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa