zamówienie na:

Wykonanie okularów korygujących wzrok dla potrzeb uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.3.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: OPTIMAX-FENIG Sp. J., adres: Al. Wolności 37, 42-202 Częstochowa 

Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe (239kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (170kB) plik
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (127kB) plik
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu (126kB) plik
Załącznik nr 4 - Wzór umowy (160kB) pdf
Odpowiedź na zapytania z dn. 08.06.2017 (222kB) pdf
Informacja dla wykonawców dot. przedmiotu zamówenia (190kB) pdf
Informacja o wynikach (179kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Marcin Michoń (7 czerwca 2017, 13:48:14)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (19 czerwca 2017, 14:37:29)
Zmieniono: Publikacja wyników postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 212