zamówienie na:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm) w 2017 r. do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.74.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Multikom Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz