zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek ze środkami czystości i higieny osobistej dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochow

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.64.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: firmy DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o.