zamówienie na:

Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SNA.261.1.4.2016.MZ
wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 6 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Zakład Usług Pogrzebowych Concordia Sp. Jawna Maria i Wojciech Kaniowscy