zamówienie na:

Świadczenie usług poligraficznych wraz z dostawą druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.67.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 29 grudnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy IMPACT s.c. Dariusz Nowa, Małgorzata Nowak z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 31, 41-400 Mysłowice