zamówienie na:

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu klientom Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie specjalistycznej opieki lekarskiej - umowa zlecenia

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.63.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 24 grudnia 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta