zamówienie na:

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.60.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 28 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR Jerzy Moryto