zamówienie na:

Świadczenie usługi polegającej na koordynowaniu pracy Klubu Rodzica i Dziecka „Słoneczko” - umowa zlecenia

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.59.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 18 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Jolanta Nykowska