zamówienie na:

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.57.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 22 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrano firmę: Papirus Sp. J. M. Górecki, A. Nowicki, J. Karyś