zamówienie na:

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu grupowych zajęć muzycznych z elementami terapii pedagogicznej dla dzieci z niepełnosprawnością - umowa zlecenia

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.58.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 17 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1: Damian Krystaszek