zamówienie na:

Świadczenie usługi konserwacji oprogramowania Asseco Wapro, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.49.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 15 grudnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Firma Usługowo-Handlowa „ARPOL” Arkadiusz Koniecki