zamówienie na:

Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach wymiennych o pojemności 18-20 litrów wraz z kubkami plastikowymi oraz z dzierżawą dystrybutorów dozujących wodę

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.39.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 14 grudnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur