zamówienie na:

Sukcesywne dostawy paczek ze środkami czystości i higieny osobistej, przyznawanych podopiecznym MOPS w ramach realizacji pomocy rzeczowej w 2016 roku

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.46.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 16 grudnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR Jerzy Moryto