zamówienie na:

Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych do pojazdów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2016 roku.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.41.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 15 grudnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: STATOIL Fuel & Retail Polska Sp. z o. o.