zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – część 1

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 317522-2015
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 11 grudnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: „KAWON” Sp. Jawna Wiesława i Krzysztof Kłósek