zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 298422 - 2015
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 16 listopada 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: część 1 - KRA-BIN Sp. z o.o. ul. Długosza 99, 42-100 Kłobuck; część 2 - Kawon sp.j. Wiesława i Krzysztof Kłósek, ul. Rolnicza 9a, 42-470 Żelisławice k. Siewierza.