zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 282524 - 2015
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 listopada 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Część 1 - art. 93 ust. 1. pkt 1 ustawy Pzp; Część 2 - art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp