zamówienie na:

Przeprowadzenie grupowych zajęć muzycznych dla dzieci z niepełnoprawnością (usługa wykonywana przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia) [POWTÓRZONE]

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.4.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 września 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert niepodlegających odrzuceniu