zamówienie na:

Przeprowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych dla dzieci w ramach realizacji II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" (usługa wykonywana przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.25.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 30 lipca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Pani Iwony Kołodziejczak