zamówienie na:

Wykonanie pełnego projektu remontu schodów wejściowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.2.61.2015.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 lipca 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta.